Franciscan Call 4 Peace

LET US RING OUT PEACE TO THE WORLD

×
Franciscan Call 4 Peace

Vrede

Een warme groet, vrede en alle goeds!

Achthonderd jaar geleden ontmoetten Franciscus van Assisi en sultan Malek Al-Kamil van Egypte elkaar. Franciscus ging op pelgrimstocht naar het Heilig Land. In een sterk gebaar van dialoog kwam het in Egypte tot een bijzondere ontmoeting.

Twee vreemden ontmoetten elkaar in vrede, met één adem en hartslag voor God. De een was en bleef christen, de ander was en bleef moslim. De ontmoeting heeft een bijzonder effect gehad, in het bijzonder op Franciscus. Hij had geloofsverwantschap gevoeld met een andersgelovige en was onder de indruk door de adhan, de oproep tot gebed die klonk doorheen stad en streek. Kort daarop schreef hij een brief aan de stadsbestuurders en de custoden, waarin hij opriep om elke dag de klokken te luiden of een andere oproep tot gebed te geven. Zodat God met heel het volk over heel de aarde geloofd kan worden.

Op vrijdag 4 oktober 2019 zouden wij om 14u wereldwijd de klokken willen laten luiden.

Op deze feestdag van Franciscus van Assisi,
op het moment van het vrijdaggebed,
om Franciscus’ verlangen waar te maken,
om die belangrijke ontmoeting tussen Franciscus en de Sultan te gedenken,
om in verbondenheid met onze moslimbroeders & -zusters samen te bidden voor vrede, om een hoopvol teken te geven met alle mensen van goede wil.

We nodigen ook iedereen uit om die dag in het voetspoor van Franciscus letterlijk naar ‘de ander’ toe te gaan, in broederlijkheid. Bezoek je andersgelovige buurman, ontmoet de imam van de plaatselijke moskee, …

Wij hopen dat wij mogen rekenen op uw steun om dit initiatief te helpen uitdragen onder alle christelijke en moslimgemeenschappen wereldwijd door hen te vragen de klokken te laten luiden – of een ander teken van vrede te geven – op vrijdag 4 oktober 2019 om 14u. Samen kunnen we dit initiatief verspreiden in de bredere samenleving. Ook scholen, kerken, instituties, … kunnen zich aansluiten en een hoopvol teken van vrede en verzoening geven. Om onze verbondenheid te visualiseren, wordt elke deelnemer uitgenodigd zich te registreren via franciscancall4peace.org/inschrijving-actie. Alle acties zullen in kaart gebracht worden en op de website te bekijken zijn!

Samen met de moslimgemeenschap in België zouden we een gebeds/bezinningskaart willen ontwikkelen met het Loflied op de Allerhoogste van Franciscus en de 99 Schone namen van Allah.

Franciscan Call 4 Peace werd geïnitieerd door de franciscaanse familie in België. De Belgische bisschoppenconferentie, Orbit vzw en Pax Christi Vlaanderen ondersteunen het initiatief. Alle kathedrale klokken zullen luiden in België om 14u.