Franciscan Call 4 Peace

LET US RING OUT PEACE TO THE WORLD

×
Franciscan Call 4 Peace

Info voor scholen

“De ontmoeting tussen Franciscus van Assisi en sultan Malik Al- Kamil in de 13de eeuw getuigt van een uitzonderlijke moed van beide kanten. In volle kruistochten geloofde Franciscus in ontmoeting en in dialoog. De sultan bleek eveneens een man met een heel open geest. Ondanks de verschillen voelden ze zich geloofsverwanten. Franciscus was geïnspireerd door de islamitische oproep tot gebed. Terug thuis beval hij het stadsbestuur in een brief aan om dagelijks de klokken te luiden.”

(Babara Mertens, Tau)

 Dat idee wordt opgepikt om op vrijdag 4 oktober om 14 uur te herinneren aan die bijzondere ontmoeting. Kerken worden aangespoord om dan de klokken te luiden. Ook de islamitische gemeenschap doet mee. In verscheidene moskeeën zal het vrijdaggebed aandacht schenken aan verbroedering met christenen. Ook jij kan in je les(sen) bij die ontmoeting-van-toen en de oproep-voor-vandaag stilstaan.

 

Voor wie zichzelf verder wil informeren

 • Op de Thomaswebsite vind je een In-de-kijker voor het secundair onderwijs: Franciscus en de sultan, 800 jaar ontmoeting met daarin de link naar een themanummer van Handdruk, tijdschrift van de Minderbroeders Kapucijnen.
 • De kathedrale klokken in Vlaanderen laten zich die middag horen. Zal in jouw schoolomgeving de kerkklok luiden? Informeer bij de plaatselijke geloofskern en moedighen desgevallend aan. Zij kunnen hun deelname kenbaar maken op franciscancall4peace.org.
 • Robert Lentz ofm schilderde een gekende icoon met de ontmoeting. Op vredeslicht.be kan je zijn toelichting beluisteren.
 • Laat je inspireren door de video-oproepen van Khalid Benhaddou, Mohamed El-Bachiri en Zuster Trees om mee te werken aan de Call4Peace.

 

Voor wie aan de slag wil gaan

Heb oog voor de ruimere context…

 • Van je eigen aanbod:
  Hoe laat je over de jaren heen kinderen kennismaken met Franciscus als inspirerende figuur? Hoe en in welke leeftijdsgroep(en) kan dit aspect van Franciscus hierin een plaats krijgen? Werk je rond de campagne van de vredesweek ? Deze werd omwille van de actie ‘Call 4 Peace’ verlengd tot 4 oktober.
 • van de verschillende levensbeschouwelijke vakken op jouwschool:
  Al die collega’s doen de nodige inspanningen voor de ILC’s (interlevensbeschouwelijke competenties) in gezamenlijke projecten én binnen het eigen aanbod. Om recht te doen aan de eigenheid van de historische ontmoeting ligt de focus op de eerste plaats misschien best op een interreligieus aanbod voor de leerlingen van r.-k. godsdienst en islam. Hierbij kan bewust ‘ook’ rond enkele ILC’s gewerkt worden. De collega’s-leermeesters islam ontvangen van hun inspecteur ook een oproep. Daarnaast kan binnen sommige bestaande ILC-projecten (bv. Vrede in de berenklas) een impuls rond Franciscus en de sultan een verrijkende lesimpuls zijn.
 • van de school:
  De jaarlijkse actie van ‘Saved by the bell’ vindt uitzonderlijk op vrijdag 4 oktober plaats. (www.savedbythebell.be) Op een zelf gekozen tijdstip rinkelt die dag de schoolbel als oproep voor goed onderwijs voor iedereen. Hierbij aansluiten als school is waardevol, zeker wanneer dit naar de leerlingen goed geduid wordt. Dit staat aandacht voor de Franciscan Call 4 Peace niet in de weg, vinden we. Bij deze laatste speelt het tijdstip wel degelijk een rol, 14 u. is gebedstijd voor de moslims. Er liggen zeker kansen voor de leergroep waaraan je op dat moment les geeft. Misschien kunnen schoolbel en kerkklokken samenklinken.
 • van de maatschappij:
  Werken rond interreligieuze/interlevensbeschouwelijke ontmoeting ligt soms gevoelig. Een degelijke, voorafgaande duiding naar ouders en collega’s is zinvol om enerzijds de inspanningsverplichting van de levensbeschouwelijke vakken te plaatsen én anderzijds als christen kleur te bekennen.

-Kies een geschikte versie van het verhaal over de ontmoeting tussen Franciscus en de sultan (o.a. in Franciscus van Assisi, Joyce Denham en Elena Temporia, Adveniat,2007)

-Heb aandacht voor de historische gebeurtenis, maar verlies de betekenis voor onze tijden, het actuele appèl niet uit het oog.

-Begin tijdig met het inplannen en voorbereiden: Waarop leg je de focus? Hoe plaats jedit binnen het geheel van je jaarplanning? Wat heb je nodig? Wie wil je aanspreken voor samen- of parallelwerking?

We dachten alvast even voor en zien zelf mogelijkheden binnen de invalshoeken: verscheidenheid, beïnvloedingssystemen, Kerk, godsbeeld en christelijk geïnspireerd handelen.

Voor het doelgericht werken binnen elke graad zijn er zeker aanknopingspunten met doelen uit de leerplanonderwerpen: Dragen en gedragen worden, Ik wil het goede doen, Anders zijn– ontmoeting, Conflicten, Gewetensvol handelen, Bewogen en zoekende mensen vinden elkaar, Samen leven tussen werkelijkheid en droom, Verantwoordelijkheid – engagement… Elke graad biedt dus andere kansen om aan de slag te gaan.

In het raamplan van het BuBaO vind je aansluiting bij elementen van de projecten: Jij en ik– anders is ook gewoon, God wat wil je?, Geloofsboeken, Andere godsdiensten – verhalen en symbolen, Islam.

 

=> Het originele bestand vind je hier: Franciscan Call 4 Peace: actie voor scholen

=> Lees hier onze Nederlandstalige brief: Nederlandse Info FC4P